May 16, 2024

ANPT. Issue #62, 2023. Намітка. Усе зоркі ў нашых руках

    A Needle Pulling Thread, Issue #62 (2023)  Universe 

-публікацыя ў часопісе-

Namitka. All Stars Are in Our Hands

"Намітка. Усе зоркі ў нашых руках"

Што вы адчуваеце, калі надзяваеце нацыянальны строй?

Я, напрыклад, у сваёй вышыванцы і андараку ўжо не магу стаяць, што тая целяпуха апоўзлая, паўсядзённая. Не, я ўжо падцягваю спіну, плечы... аблямоўка вымагае. А тым больш, у намітцы? Го, гэта ж ужо – карона на галаве! Усё, - якая там царэўна, не.. Каралева!

Мае сябры, з заходнім металітэтам, маняцца ўбачыць тут анёла (от, любяць яны іх). Не-не-не, кажу я ім. Яны тут ні пры чым. Калі я стварала гэты вобраз, я думала аб птушцы. Я думала, а што птушка робіць паперш, як узляцець? – А яна робіцца - гордай!

 Пра зоркі, што ў нашых руках :). Ну, дык вось яны – сыплюцца з неба, леаніды, .. кладуцца на нашыя рушнікі, наміткі, кашулі...

Вось першая злева, гэта – зорка Алатыр. Жменя пачаткаў і канцоў коласвету. Сусвет.

Наступная зорка – гэта Сонца. За ім – Ярыла, сын Сонца. І апошняя зорка – зорка нашых Дзядоў. Якія верылі, што вядуць род ад Ярылы.

пра "Намітку" болей тут.

-------------------------------------

Namitka is a distinctive married woman's headdress as a part of traditional Belarusan folk dress. It is a long, long thin fabric wrapped around the head and tied in the back. The ends of the fabric are embroidered with traditional motifs in red.

 My design features my feelings of wearing the traditional Belarusan costume.

Have you ever worn a traditional costume? What feeling did you have?

When I wear it, I can no longer stand like a weeping willow. Instead, I keep my body straight. And especially, when you have this wrapped thing on your head – almost a crown – you can feel just like a queen!

On the other hand… some people of western cultures could see in this image a hint of an ‘angel’. No, no, no, it’s not that. While designing this image I was thinking about one famous statement in our culture: What does a bird first do just before she takes flight? She becomes proud. 

 The subtitle of the piece says, “All Stars Are in Our Hands”. At the top of the picture, we see the ‘falling stars’. Actually, they have an exact shape of some traditional Belarusan symbols. They fall from the Sky and lay down on the embroidered pieces, like a rooshnik (towel), namitka and apron, and thus form the traditional sacral motifs.

The leftmost one is Alatyr Star symbolizing Universe. The next one is the Sun. The next to the Sun is a Star of Yaryla god, who is a son of the Sun. The last one is a symbol of our ancestors who believed that they were leading their race from Yaryla.

 The building behind the lady is an image of a typical Belarusan temple architecture. 

The Pattern is available on Etsy
April 20, 2024

Папараць-Кветка. The Fern-Flower

У самую кароткую ноч - Купальскую ноч - адбываецца самае вялікае Таемства. Гэтая ноч – Шлюбная Ноч Сонца ды Зямлі.


Гэта ноч, калі ўся нечысьць, што існуе на зямлі, зьбіраецца на свой шабаш дзеля таго, каб перашкодзіць злучэньню Сонца ды Зямлі. І хто каго пераможа, залежыць ад людзей. Гэта яны сваімі песьнямі, гульнямі, дзеямі дапамагаюць Сонцу і Зямлі пераадолець злую сілу, дзеля таго, каб на зямлі зноў змагло нарадзіцца Жыцьцё. Каб рыхтык праз дзевяць месяцаў нарадзіўся Сын Сонца ды Зямлі – Ярыла, які прывядзе з сабой Вясну, каб зноў і зноў на зямлі нараджаліся беларусы, якія вядуць свой род ад Ярылы.
Вось у гэтую чароўную ноч, ды адно ў гэтую ноч, і расьцвітае таямнічая, сакральная Папараць-Кветка. Той, хто знайдзе яе, здабудзе сабе шчасьце на цэлае жыцьцё: усе ягоныя пажаданьні будуць зьдзяйсняцца, сам ён будзе разумець мову Прыроды – і гэткім чынам набудзе надзвычайную Сілу...
Але... Сутнасьць сакральнасьці Папараць-Кветкі ў тым, што яна ніколі не цьвіце...
Гэта адно прыгожы беларускі міт...
Але мы яго вельмі любім. А таму зноў і зноў адпраўляемся на п
ошукі запаветнай Папараць-Кветкі...
Напэўна, таму, што ў гэтым і палягае Беларуская Душа, і Папараць-Кветка зрабілася ўвасабленьнем Лёсу нашае Нацыі...

Але нязьменна на зямлю прыходзяць Вясна і Ярыла, а гэта значыць, што Род беларускі на зямлі не зьвядзецца ніколі, а будзе жыць вечна, каб зноў і зноў дапамагаць злучэньню Сонца ды Зямлі. 


Мая работа “Папараць-Кветка” – адзін з маіх “доўгабудаў”. Я, бадай, занадта доўга вышукавала і вынашвала формы для сваёй Папараці. Прыступала да працы і зноў адкладала. Урэшце да фінальнага акорду мяне спанукнула замоўленая тэма для канадзскага часопіса “A Needle Pulling Thread”  -- “у глухім лесе”. Ну, а што ў нас ёсць у самым глухім лесе? ... Еес! Такую тэму я ня мела прапусціць.

Я зрабіла сваю Папараць-Кветку ў форме нашай улюбёнай васьміканцовай зоркі. Вы лёгка яе пазнаеце. Правы ніжні кут аточвае народны стылізаваны, геаметрычны сымбаль Папараць-кветкі. У левым верхнім куце знойдзеце сымбаль яднання Сонца і Зямлі. Астатнае, здаецца, зразумела. ...Ах, так. Матылёк у сымбалічным сэнсе ні да чога. Ён толькі на просьбу рэдактаркі часопіса. Бо яна мела на ўвазе “у глухім лесе” жывёлак. (Быццам, сама Папараць – нежывая..))

Работа адразу трапіла на выставу, якую ладзіць ONN (Ontario Network of Needleworkers), што адбудзецца ў Гуэлфе 4-га травеня, 2024. 

.....................

In the shortest night - Kupala Night - the greatest Mystery takes place. This night is the Wedding Night of the Sun and the Earth.
This is the night when all the evil that exists on earth gathers for its sabbath in order to prevent the union of the Sun and the Earth. And who will beat whom depends on people. This are they who help the Sun and the Earth overcome the evil force with their songs, games, and actions, so that Life can be born again on earth. So that right in nine months, the Son of the Sun and the Earth, Yaryla, would be born, who would bring Spring with him, so that Belarusans would be born again and again on the earth, who trace their lineage from Yaryla.
On this magical night, and only on this night, the mysterious, sacred Fern-Flower blooms. The one who finds it will find happiness for a lifetime: all his/her wishes will come true, he himself will understand the language of Nature - and in this way will acquire extraordinary Power...
But... The essence of the sacredness of the Fern-Flower is that it never blooms...
This is just a beautiful Belarusan myth...
But we love it very much. And that's why we go now and again in search of the cherished Fern-Flower...
Probably, because the Belarusan Soul lies in this, and the Fern-Flower became the embodiment of the Destiny of our Nation...
But invariably, Spring and Yarila always come to earth, which means that the Belarusan race will never die on earth, but will live forever to help the Sun and the Earth unite again and again.


April 16, 2024

ANPT. Issue #61, 2023. Дабраславенне.

   A Needle Pulling Thread, Issue #61 (2023)  Мазаіка

-публікацыя ў часопісе-

Blessing - "Дабраславенне"

In my culture, embroidery is believed to be a spiritual activity, like prying to God. From time immemorial, Belarusan people have used the ancient symbols to embellish customary items like a roushnik (towel) and magical powers are associated with these embroideries creating a talisman.

When a new baby comes to the world, close relatives prepare a gift talisman with a special symbol called Khresbiny (the four-pointed rosette) meaning christening.

I placed this symbol in the very center of the design.

As for my stylized design, I see it in it a flower representing joy and best wishes for the newborn life.

This embroidered wall art is perfect for gifting it for a birth, christening, birthday or any other such customs. It can also be gifted as a token of good luck, embroidering it on many household items like a cushion, a towel, a table centerpiece, baby cloth etc. And feel free to use your favourite colours too.

У нас, на Беларусі, вераць у тое, што вышыванне гэта духоўная дзея, такая ж як малітва, ці зварот да Бога. З незапамятных часоў беларусы выкарыстоўвалі старажытныя сімвалы для ўпрыгожвання такіх прадметаў народнага абрадаў, як рушнік, і магічная сіла звязвалася з гэтымі вышыванкамі, ствараючы абярэг.

Калі на свет з'яўляецца новае немаўля, блізкія сваякі рыхтуюць падарунак-абярэг са спецыяльным сімвалам “Хрэсьбіны” (чатырохканцовая разетка).

Я размясцла гэты сімвал у самым цэнтры дызайну.

Што да майго стылізаванага дызайна, я бачу ў ім кветку, якая ўвасабляе радасць і найлепшыя пажаданні нованароджанаму.

 Гэтая вышытая карцінка ідэальна падыходзіць для падарунка на народзіны, хрэсьбіны, дзень нараджэння ці для любой іншай падобнай нагоды. Яе таксама можна падарыць як пажаданне поспеху, вышыўшы яе на многіх рэчах хатняга ўжытку, такіх як падушка, рушнік, абрус, дзіцячае аддзенне і г. д. І можаце смела выкарыстоўваць свае любімыя колеры.

ANPT. Issue #60, 2022. Герадотава мора.

     A Needle Pulling Thread, Issue #60 (2022)  Oceans

-публікацыя ў часопісе-

Herodotus Sea - "Герадотава мора"

My homeland Belarus has no sea.

Still, I have something to say about the Belarusan sea. Scientists and historians say that long ago, there was a vast sea in the Palessie region in the south of the country, called the Herodotus Sea. It is named so after the ancient Greek historian and geographer who made the first mention of the Belarusian Sea 2500 years ago.

The Sea disappeared. Now on its place lies a country of numerous lakes, rivers and forest swamps.

There is no sea in Belarus anymore. Though, the memory of it can be easily found in Belarusan past -- in folklore, songs and tales… and, actually, in my Nizanka embroidery series Ripples-On-Water patterns, based on traditional Belarusan weaving …and of course, in Belarusan dreams of paradise, fabulous vacationing or ultimately happy encounters manifested in thoughts about a sea, “to see the sea and die”.


У Беларусі няма мора.

І ўсё ж я маю нешта пра беларускае мора сказаць. Навукоўцы і гісторыкі сцвярджаюць, што некалі даўно на Палессі было мора, якое яны называюць Мора Герадота. Названае яно так паводле грэцкага гісторыка, які першым узгадаў пра беларускае мора 2500 гадоў таму. Але мора зьнікла. Цяпер на гэтым мейсцы ляжыць краіна незлічоных азёр, рэк і лясных балот.

У Беларусі больш няма мора.

Але памяць пра яго можна лёгка знайсці ў беларускім мінулым – у фальклёры: песнях і казках... а яшчэ, у маіх вышытых дызайнах “Кругі-на-вадзе”, заснаваных на беларускіх старажытных тканых узорах ... і вядома, у беларускіх уяўленнях аб раі, аб казачных вакацыях і, урэшце, шчаслівых сустрэчах, што ўвасабляюцца ў беларускую мару аб моры – “убачыць мора і памерці”.Набыць схему ў краме Etsy  

April 11, 2024

ANPT. Issue #56, 2021. Слуцкія паясы.

    A Needle Pulling Thread, Issue #56 (2021)  Pop! of colour 

-публікацыя ў часопісе-

Slutsak Belts - "Слуцкія паясы" 


The town of Slutsak became famous for making the most expensive and luxurious piece of garment of the Shlachta, the privileged noble class of medieval Belarus. Today, the Slutsak Belts are widely known as a Belarusan national relic.

The reversible belts were woven from silk, gold, and silver threads measuring up to 4m long and 50cm wide. Oriental patterns boasting traditional flowers like chamomile, cornflower, forget-me-nots, oak, and maple leaves, adorned the luxurious belts. They were custom made and weaving one belt could easily have taken almost a year to finish. Its cost was equated to that jewelry, therefore becoming a status symbol of the Shlachta. It was common for these belts to be sent to a neighboring country as a diplomatic gift.

Over the centuries, they have become an invaluable textile work of art. 

Read about Slutsak Belts in Wiki   

 

Горад Слуцак зрабіўся славутым дзякуючы вырабам самага дарагога і раскошнага прадмета адзення шляхты — прывілеяванага арыстакратычнага саслоўя сярэднявечнай Беларусі. Сёння слуцкія паясы шырока вядомыя як беларуская нацыянальная рэліквія.


Пераваротныя паясы ткаліся з шаўковых, залатых і сярэбраных нітак даўжынёй да 4 м і шырынёй да 50 см. Раскошныя п
алатно ўпрыгожвалі ўсходнія ўзоры з традыцыйнымі кветкамі: рамонкамі, васількамі, незабудкамі, дубовым і кляновым лісцем. Іх выраблялі на замову, і ткацтва аднаго пояса магло заняць амаль год. Ягоны кошт прыраўноўваўся да ювелірных упрыгожванняў, таму ён зрабіўся статусным сімвалам шляхты. Звычайна такія паясы адпраўлялі ў суседнюю краіну ў якасці дыпламатычнага падарунка.

За стагоддзі яны сталі неацэнным тэкстыльным творам мастацтва.

April 10, 2024

ANPT. Issue #55, 2021. Калі ласка, у нашу казку!

     A Needle Pulling Thread, Issue #55 (2021) Trees

-публікацыя ў часопісе-

The Folktale of Baba Yaga- "Калі ласка, у нашу казку!" 


Скажыце, кім вы пужаеце сваіх дзяцей, калі яны ня слухаюцца? А вось беларускія дзеці 
ўжо напрацягу  стагоддзяўнапалоханыя казкамі пра Бабу Ягу. І яны ўсё яшчэ дзейнічаюць...

What better story to highlight for the trees theme than the folktale of Baba Yaga? It’s a Belarusan folktale, set deep in the massive forest, that has been used to spook children over dozens of centuries in an attempt to get them to behave!

Among the snaggy trees lives the ferocious witch Baba Yaga in ‘The-Cabin-On-Chicken-Legs’, and this cabin is said to possesses magic powers. The incantation goes, “Cabin, Cabin, turn your back to the forest and your front to me", and the cabin will spin around creaking with blood-curdling screeches and eventually come to a stop to face the visitor, where it will lower itself down on its chicken legs and throw its door wide open!

Children are warned not to go alone deep into the forest for Baba Yaga will grab them there!

The story continues that Baba Yaga flies in a mortar and uses the pestle as a rudder sweeping the tracks behind her using her magic broom. She collects skulls for her the posts of her palisade that surrounds her cabin. She’s also a shapeshifter who appears so scary and then at times can be a wise woman that helps the most brave, hard-bitten heroes! 

Anyway, that's how the spooky story goes; I guess it all depends on how much you want to scare the children...

December 28, 2023

ANPT. Issue #54, 2021. Добрая прыкмета

    A Needle Pulling Thread, Issue #54 (2021) Faces

-публікацыя ў часопісе-

A Good Omen - "Добрая прыкмета" 


Ці верыце вы ў прыкметы?

У старыя часы ў Беларусі, калі ваду бралі са студняў і насілі дахаты ў вёдрах на каромысле, была такая прыкмета. Якшто сустрэнеш дзяўчыну або жанчыну з поўнымі вёдрамі – гата на добрае, на шанец. Калі ж вёдры пустыя – гэта нядобра. І хаця ваду больш не носяць у вёдрах, прыкмета ўсё яшчэ жыве.

У маіх вышыванках крыжыкам звычайна стараюся выкарыстоўваць добрыя прыкметы, звязаныя з тымі далёкім часамі, калі яны пачыналіся. Пакуль я працавала над гэтым дызайнам, я пасылала добрыя думкі ўсім тым, хто паспрабуе яго вышываць. У той час я нават не ведала, наколькі ўсім нам спатрэбіцца добры знак у 2020 годзе. І жадаю вам поспехаў ва ўсім, што вы робіце.

Simon the Musician - "Сымон-Музыка" 
Сымон-Музыка -- адзін з першых дызайнаў, якія я зрабіла ў Канадзе. Мне хацелася перадаць вельмі беларускі архітып. "Сымон-Музыка" - гэта папулярная паэма, напісаная выбітным беларускім паэтам Якубам Коласам. Сымон -- вясковы хлопчык, якога ўсе цураліся за ягоную любоў да музыкі і прыгажосці. Гэта гісторыя ягоных падарожжаў па краіне, дзе ён сустракае розных людзей і трапляе ў розныя непрыемнасці, пакуль аднойчы не дасягае сваёй мэты -- свабоды творчасці.


Simon the Musician is a popular character from the poem of the same name written by celebrated Belarusan poet Yakub Kolas. Simon is a young village boy shunned by all for his love of music and beauty. The story is about his travels around the country meeting all sorts of people and getting into trouble until the day he finally reaches his goal, which is freedom of creation.